PRODUS

Ambalaj

Cultura omologată

    Substanţa activă

Doza recomandată

Preţ LEI/ 

L, Kg

ADENGO 465 SC

1 L

 

5 L

porumb

Isoxaflutol 225 g/ L+ Tiencarbazon-metil 90g/L

0,35- 0,4 L/ ha, preemergent, 0,3- 0,35 L/ha, postemergent timpuriu

747,00

 

740,00

ARIGO

0,330 Kg

3,300 Kg

porumb

Mezotrione 36 % + Nicosulfuron 12 % + Rimsulfuron 3 %

0,330 kg/ ha

900,00

890,00

BASAGRAN

1 L

5 L

soia, lucerna, mazare

Bentazon 480 g/ L

2 L/ ha

172,00

167,00

BUTISAN AVANT

10 L

rapiță

Dimetanamid-P 110 g/L+ Metazaclor 100 g/ L+ Quinmerac 100 g/ L

2,5 L/ ha

190,00

BUTOXONE 

5 L

mazăre

MCPB-Na 400 g/ L

2-4,5 L/ ha

50,00

CERLIT SUPER

1 L

cereale păioase

Fluroxipir 333 g/ L

0,54 L/ ha

230,00

CORUM + DASH

10 L+ 5 L

soia, mazăre, lucernă

Bentazon 480 g/ L+ Imazamox 22, 4 g/ L

1 pachet/ 5 ha

2750,00

COSMIC

   1 L

 20 L

erbicid total

Glifosat acid 360 g/ L

3- 5 L/ ha

 55,00

 45,00

CREW ACE

1 L

5 L

porumb

Nicosulfuron 40 g/ L

0,75- 1,5 L/ ha

125,00

122,00

DICOPUR D

1 L, 5 L

grâu, porumb

Acid 2,4 D 600 g/ L

1 L/ ha

45,00

43,00

DICOPUR TOP

1 L, 5 L

grâu, porumb

Acid 2,4 D 344 g/ L+

Dicamba 120 g/ L

1 L/ ha

75,00

73,00

DUAL GOLD 960 EC

5 L

fl. soarelui, porumb, soia 

S- metolaclor 960 g/ L

1- 1,5 L/ ha

160,00

ELUMIS

20 L

porumb

Mesotrione 75 g/ L+ Nicosulfuron 30 g/ L

        1-2 L/ ha

220,00

EXPRES 50 SG

0,15 Kg

floarea soarelui

Tribenuron metil 50 %

0,03 Kg/ ha

3837,00

EQUIP

1 L

5 L

porumb

Foramsulfuron 22,5 g /L + Isoxadifen etil 22,5 g/L

     1,5- 2,5 L/ ha

121,00

116,00

FLORAMIX

Pachet ptr 3 ha

Grau

Piroxsulam 70,8 g/ kg + Florasulam 14,2 g/ kg+ 70,8 g/ kg Cloquintocet-mexil

120- 260 g/ ha

958,00

FRONTIER FORTE

1 L 

10 L

fl.soarelui, porumb, soia

P- dimetenamid 750 g/ L

1 L/ ha

174,00

168,00

FUSILADE FORTE

5 L

fl.soarelui, rapiță, soia

Fluazifop-P- butil 150 g/ L

0,8- 1,3 L/ ha

165,00

GALERA SUPER    

 

1 L

rapiță

Clopiralid 240 g/ L+ Picloram 80 g/ L

0,25 L/ ha

904,00

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

5 L, 20 L

fl.soarelui, porumb

S- metolaclor 312,5 g/ L+ Terbutilazin 187,5 g/L

3,5- 4 L/ ha

67,00

66,00

GRANSTAR SUPER

1 Kg             0,2 Kg

cereale păioase

Tribenuron metil 25 % +

Tifensulfuron metil 25%

0.04 Kg/ ha

1580,00

1596,00

LAUDIS 66 OD

5 L

porumb

Tembotrione 44 g/ L+ Isoxadifen etil 22 g/ L

2-2,25 L/ ha

174,00

HARMONY 50 SG

0,1 Kg

soia

Tifensulfuron- metil 50%

0,012 Kg/ ha

8710,00

HUDSON

1 L

cereale păioase

Fluroxipir 200 g/ L

0,75- 1L/ ha

134,00

KORVETTO

5 L

Rapita

Arylex active 5 g/ L+ 

 clopiralid 120 g / L

1 l/ ha

229,00

LECTOR MAX

0,1 KG

Cereale paioase

Florasulam 200 g/ kg + Tribenuron metil 600 g/ kg

0,025 kg/ ha

3600,00

MUSTANG

 1 L,

 5 L

grâu, porumb

Florasulam 6,25 g/ L+

Acid 2,4 D 300 g/ L

0,4- 0,6 L/ ha

132,00

125,00

NUANCE 75 WG

0, 1 Kg

Cereale păioase

Tribenuron metil 750 g/ kg

0,02 Kg/ ha

1900,00

PALLAS 75 WG

Pachet ptr

 2 ha

Cereale paioase

Piroxulam 7,5 % + cloquintocet- metil 7,5 %

      110- 250 g/ ha

602,00

PANTERA 40 EC

1 L

5 L

fl.sorelui, soia, rapiță

Quizalofop- P tefuril 

40 g/ L

1-2 L/ ha

120,00

116,00

PRINCIPAL

0,18 Kg

0,45 Kg

porumb

Nicosulfuron 42,9%+ Rimsulfuron 10,7 %

0,09 Kg/ ha

2638,00

2532,00

PRINCIPAL PLUS

0,440 Kg

2,200 Kg

porumb

Nicosulfuron 9,2%+ Rimsulfuron 2,3%+ Dicamba 55 %

0,440 Kg/ ha

594,00

590,00

PULSAR 40

1 L

5 L

fl.soarelui, soia

Imazamox 40 g/ l

0,75 – 1 L / ha

290,00

278,00

PULSAR PLUS

10 L

Fl.soarelui clearfield

Imazamox 25 g/ L

1,2- 2 L/ ha

177,00

SEKATOR PROGRESS

1 L

Cereale păioase

Iodosulfuron-metil 25 g/ L+ amidosulfuron 100 g/ L

0,1- 0,15 L/ ha

448,00

SELECT SUPER

20 L

Fl.soarelui, soia, lucerna

Cletodim 120 g/ L

0,6- 2 L/ ha

140,00

SENCOR LIQUID

5 L

Cartof, tomate

Metribuzin 600 g/ L

0,6- 0,9 L/ ha

210,00

STOMP AQUA

1 L

fl.soarelui, legume

Pendimetalin 330 g/ L

5 L/ ha

99,00

 

FUNGICIDE

 

AMISTAR GOLD

5 L

grâu, rapiță, fl.soarelui

Azosixtrobin 200 g/ L+ Ciproconazol 80 g/ L

1 L/ ha

287,00

AVIATOR XPRO 225 EC

5 L

Cereale paioase

Bixafen 75 g/ L+ protioconazol 150 g/ L

0,6- 1 L/ ha

329,00

CARAMBA TURBO

5 L

rapiță

Metconazol 30 g/ L+ Mepiquat clorura 120 g/ L

0,7- 1 L/ ha

192,00

EVOLUS

5 L 

Cereale

Proquinazid 40 g/ L+ tebuconazol 160 g/ L+ procloraz 320 g/ L

0,75- 1 L/ ha

261,00

FALCON PRO        425 EC

5 L

cereale păioase

Protioconazol 53 g/ L+ Spiroxamina 224 g/ L+ Tebuconazol 148 g / L

0,6- 0,8 L/ ha

218,00

MYSTIC TOP

1 L

5 L

cereale, rapiță

Tebuconazol 250 g/ L

0,8- 1 L/ ha

152,00

148,00

MYSTIC PRO

1 L

5 L

cereale, rapiță

Tebuconazol 200 g/ L+ Procloraz 300 g/ L

1 L/ ha

180,00

178,00

NATIVO 300 SC

5 L

cereale păioase

Tebuconazol 200 g/ L+ Trifloxistrobin 100 g/ L

0,8- 1 L/ ha

181,00

NATIVO PRO 325 

5 L

cereale păioase

Protioconazol 175 g/ L+ Trifloxistrobin 150 g/ L

0,7- 1 L/ ha

251,00

ORIUS 25 EW

1 L 

5 L

Rapiță, cereale păioase

Tebuconazol 250 g/ l

      0,5- 1 L/ ha

152,00

148,00

PICTOR

 

5  L

fl.soarelui, rapiță

Dimoxistrobin 200 g/ L+ Boscalid 200 g/ L

0,5 L/ ha

610,00

PRIAXOR

5 L

cereale păioase

Fluxapiroxad 75 g/ L+

Piraclostrobin 150 g/ L

0,75- 1,5 L/ ha

239,00

PROSARO

5 L

Cereale paiose, fl.sorelui, porumb

Protioconazol 125 g/ L + Tebuconazol 125 g/ L

0,75- 1 L/ ha

272,00

TANOS 50 WG

2 Kg

floarea soarelui

Famoxadon 25 %+ Cimoxanil 25 %

0,4 Kg/ ha

386,00

TAZER 250 SC

1 L, 5 L

Cereale păioase

Azoxistrobin 250 g/ L

0,8 L/ ha

245,00  

240,00   

TILMOR 240 EC

5 L

rapiță

Protioconazol 80 g/ L+ Tebuconazol 160 g/ L

1L/ ha

180,00

ZAMIR 40 EW

1 L, 5 L

Cereale, fl.soarelui, rapita

Tebuconazol 133 g/L + Procloraz 267 g/ L

0,75- 1 L/ ha

186,00

184,00

INSECTICIDE- ACARICIDE

CYPERGUARD 

25 EC

1 L

5 L

cereale, rapiță, porumb, pomi

Cipermetrin 250 g/ L

0,06- 0, 1 L/ ha

180,00

178,00

CORAGEN 

1 L

Toate culturile

Clorantraniliprol 20 %

0,05- 0,175 L/ha

1902,00

DECIS EXPERT  100 EC

1 L

cereale, legume, rapiță

Deltametrin 100 g/ L

0,075 L/ ha

359,00

FASTER 10 EC

1 L

toate culturile

Cipermetrin 100 g/ L

0,1- 0,15 g/ L

105,00

GAZELLE

1 kg

Toate culturile

Acetamiprid 200 g/ kg

0,15- 0,4 kg/ ha

630,00

KAISO SORBIE

0,3 Kg

1 Kg

rapiță, pomi. legume

Lambda- cihalotrin  5 %

0,15 Kg/ ha

205,00

192,00

KARATE- ZEON

1 L

toate culturile

Lambda- cihalotrin 

50 g/ L

0,15 L/ ha

283,00

INAZUMA

1 Kg

cereale, rapiță, legume

Acetamiprid 100g/ kg+ lambda-cihalotrin 30 g/ kg

0,15- 0,2 kg/ ha

537,00

MOSPILAN 20 SG

1 Kg

Toate culturile

Acetamiprid 20 %

0,15 Kg/ ha

660,00

NISSORUN 10 WP

1 Kg

Toate culturile

Hexiziatox 10 %

0,3- 0,4 Kg/ ha

285,00

TRANSFORM 

1 Kg

cereale, rapiță,

Sulfoxafor 500 g/ kg

0,048 kg/ ha

1348,00

 

TRATAMENT SĂMÂNŢĂ

 

AMIRAL PROFFY

 6 FS

1 L

5 L

Cereale păioase

Tebuconazol 30 g/ L

0,5 L/ To

135,00

132,00

RAIZA MIX

   5 L

 20 L

Cereale, porumb, rapita, fl.soarelui

Aminoacizi + azot 4 %

         2 L/ To

151,00

144,00

RANCONA 15 ME

5 L, 20 L

Cereale păioase

Ipconazol 15 g/ L

   1-1,33 L/ To

95,00

SIGNAL 300 ES 

20 L

Cereale,         fl. soarelui, porumb

Cipermetrin 300 g/ L

    2- 2,5 L/ To

300,00

REGULATORI DE CREŞTERE ŞI ÎNGRĂŞĂMINTE FOLIARE

BIOBORE

10 L

Plante oleaginoase

Bor 150 g/ L

3- 4 L/ ha

35,00

EKOLIST CEREALS

20 L

Cereale paioase

N 10 %+  K2O 3 % + Me

2- 3 L/ ha

36,00

EKOLIST OIL

20 L

Rapita, fl.soarelui

N 12 % + K2O 2,3 %+ Me

2-3 L/ ha

38,00

EKOLIST PORUMB

20 L

Porumb

N 6 % + P2O5 10 %+ K2O 3 % + Me

2- 3 L/ ha

36,00

FORTHIAL

5 L

Cereale paioase

Azot 6,5 % + magneziu 9 % + extract de alge marine

1 L/ ha

69,00

ROSASOL

20.20.20+ TE

25 Kg

toate culturile

N P K + Me

2-3 Kg/ ha

17,00

MEDAX TOP

5 L

cereale păioase

Mepiquqt clorura 300 g/L0 + prohexadion de calciu 50 g/ L

0,6- 1 L/ ha

172,00

MULTOLEO

5 L

Rapiță, fl.soarelui, soia

Extract de alge + bor 9,9 %

2 L/ ha

58,00

NATURAMIN Zn

5 L, 20 L

Porumb

Aminoacizi + Me

3 L/ ha

64,00

60,00

NATURAMIN WSP

1 Kg, 5 Kg

Toate culturile

Aminoacizi 80 %

0,3 Kg/ ha

245,00

225,00

SIAPTON 10 L

1 L

5 L

Cereale paioase

Aminoacizi 60 %

1 L/ ha

88,00

86,00

ZEAL

5 L

Porumb

Extract de alge + Zn 1,92 %

2 L/ ha

50,00

STABILAN 750 SL

20 L

cereale, rapiță

Clormequat clorură 750 g/ L

     0,5- 2 L/ ha

33,00

ADJUVANŢI- SURFACTANŢI

LAMFIX

5 L

 rapiță

Super sticker

1 L/ ha

75,00

SILWET GOLD

1 L

Toate culturile

Adjuvant

0,1 L/ ha

225,00

SPRAYGARD

5 L

cereale, rapiță

Super sticker

0, 1 L/ ha

118,00

 

 

Preţurile nu conţin TVA.

 

Pot fi comandate şi alte produse care nu se găsesc pe această listă.